Vengeance® 1500 Dolby 7.1 USB Gaming Headset

CA-9011124-NA

Frequency Response : 40Hz – 20kHz 5/-5dB, -10dB @ 35Hz

$ 99 99 USD
Loading...